Latviski | По-русски | English
Novērtēšana
Derīga informācija
 

2006.gada 19.decembrī Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus Nr.1014 – noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Šie noteikumi apstiprina Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un nosaka, ka noteikumus piemēro to būvju būvizmaksu noteikšanai, uz kuru pasūtītājiem attiecas Publisko iepirkumu likums vai likums „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”. Būvnormatīvs LBN 501-06 jāpiemēro gadījumos, kad pasūtītājs ir valsts vai pašvaldību iestāde, pašvaldība, cita atvasināta publiska persona vai tās institūcija, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, arī komersanti un komercsabiedrības, kuri likumā noteiktajā kārtībā ir saistīti ar valsts vai pašvaldību finansējumu.
Informācija
new
Copyright © 2007 Company.
Visas tiesibas ir aizsargātas.
Разработано
в дизайн студии