Latviski | По-русски | English
Kompānija  

Vispārējā informācija par uzņēmumu
 
Kompānija dibināta 2007.gada 26. janvārī. Kompānijas galvenā darbības sfēra ir:
  • Ēku kompleksā apkalpošana;
  • Visu veidu inženiersistēmu būvniecība;
  • Citi pakalpojumi siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā un vispārējā būvniecībā, kā arī zinātnisko pētījumu veikšana ēku enerģijas patēriņa optimizācijas jomā.
Galvenais kompānijas mērķis ir ātri un kvalitatīvi sniegt pakalpojumus, tādēļ kompānija pastāvīgi veic ieguldījumus jauno tehnoloģiju un produktu attīstībā, kā arī darbinieku izglītībā. Šīs politikas īstenošanas rezultātā kompānija ir spējīga piedāvāt arī unikālus atšķirīgus pakalpojumus un produktus, kuriem uz pašreizējo brīdi nav analogu Latvijas tirgū.
 
Kvalitātes vadības sistēma uzņēmumā
  
Kapēc ir nepieciešama vadības sistēmas ieviešana?
SIA „INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS” valdes locekļa uzskats:
Dažādi uzņēmumi, neatkarīgi no to lieluma vai uzņēmējdarbības veida, saskaras ar dažādu ieinteresēto pušu prasībām. Tās aptver plašu jautājumu loku, sākot ar rentabilitāti, produktu kvalitāti, konkurētspējīgu tehnoloģiju izmantošanu, līdz pat nepieciešamībai rūpēties par ilgtspējīgu attīstību globālā mērogā. Efektīvi izveidota uzņēmuma procesu vadības sistēma palīdzēs uzņēmumam konkurētglobālajā un strauji mainīgajā pasaules tirgū.
Lai pārvērstu konkurences spiedienu konkurētspējīgā priekšrocībā, SIA „INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS” veido un sistemātiski pilnveido savu darbību. Vadības sistēma tiek izstradāta atbilstoši Eiropas Standartam EN ISO 9001:2000 „Kvalitātes vadības sistēmas”, palīdz organizēt un sistematizēt uzņēmuma procesus, tādējādi nodrošinot sekmīgu uzņēmējdarbības vadību un uzlabošanu.
SIA „INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS” – klients ir pirmajā vietā.
Uzņēmums, kurā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, raksturojas ar efektivitāti un spēju lietderīgi izmantot resursus savu mērķu sasniegšanai.
Arvien biežāk kvalitātes vadības sistēma kļūst par nosacījumu, lai klients noslēgtu līgumu ar uzņēmumu.
Arvien vairāk klienti visā pasaulē apzinās kvalitātes nozīmi. Viņi kļūst prasīgāki un vēlas gūt pārliecību, ka uzņēmums izpildīs viņu vēlmes. Kvalitātes vadības sistēma norādīs uzņēmuma apņemšanos nodrošināt kvalitāti un klientu apmierinātību.
Ieviešot kvalitātes vadības sistēmu, SIA „INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS” sekmēs klientu apmierinātības palielināšanos, pilnveidos uzņēmumā notiekošos procesus un nodrošinās saskanīgu uzņēmuma darbu.
Ieviesta un dokumentēta kvalitātes vadības sistēma ļauj vadīt dažādus uzņēmuma procesus, kas ir raksturīgi tā darbības sfērai. Kvalitātes vadības instruments, ko uzņēmums izmanto, lai nodrošinātu uzņēmuma darbību atbilstību klientu prasībām. Ar kvalitātes vadības sistēmas ievēšanu mēs centīsiemies arī:
a)       palielināt efektivitāti un samazināt risku, ka noteiktās saistības ar klientiem netiek pildītas;
b)       iegūt pamatu, uz kuru balstoties, var pakāpeniski pilnveidot uzņēmuma iekšējos procesus un stiprināt uzņēmuma spēju sasniegt stratēģiskus mērķus;
c)       pēc laika perioda, kad uzņēmums sasniegs noteikto attistības līmeni mērīt vadības sistēmu pēc dažādiem starptautiskiem un nozaru standartiem, izmantojot trešās puses sertifikāciju.
 
Darba vides risku vadība uzņēmumā
 
Uzņēmuma apņemšanās aizsargāt savu darbinieku veselību un drošību ir svarīgs lēmums mūsdienu konkurējošā vidē, jo jebkura uzņēmuma svarīgākais resurss ir personāls. Arodveselības un darba drošības vadības sistēma norāda uzņēmuma apņemšanos aizsargāt savus darbiniekus un apkārtējo vidi no bīstamiem un veselību un dzīvību apdraudošiem negadījumiem.
Drošu darba apstākļu nodrošināšana darbiniekiem uzlabo uzņēmuma tēlu un palīdz piesaistīt kvalificētākos un kompetentākos nozares darbiniekus.
Risku vadība nenozīmē risku novēršanu. Risku vadība ir kritiskāko risku apzināšanās un atbilstoša, profesionāla to vadība.
Izveidota un ieviesta vadības sistēma palīdzēs vadīt uzņēmuma profesionālās veselības un darba drošības riskus un pilnveidot uzņēmuma sniegumu šajā jomā.
SIA „INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS” darba vides risku vadība ir organizēta saskaņā ar Latvijas Republikā esošiem Likumiem un Normatīviem aktiem. Tiek izmantota kvalificēta darba aizsardzības specialista izpratne par darba tehnoloģijām kopā ar risku vadības kompetenci, lai apzinātu, novērtētu un vadītu riskus uzņēmumā.
Darba vides risku vadības sistēma tiek integrēta kopējā uzņēmuma menedžmentā. Savukārt SIA „INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS” menedžments ir izstradāts atbilstoši Eiropas Standartam EN ISO 9001:2000 „Kvalitātes vadības sistēmas”. Balstoties uz šo standarta prasībām, darba vides risku vadības sistēma plānotos laika intervālos tiek pārskatīta, lai nodrošinātu tas nepārtrauktu piemērotību, atbilstību un efektivitāti.Informācija
Copyright © 2007 Company.
Visas tiesibas ir aizsargātas.
Разработано
в дизайн студии